Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. NiMaFotografie en Webbeheer & meer! zijn echter niet aansprakelijk voor onvolkomen-heden in deze website.

Gebruikers kunnen derhalve geen rechten ontlenen aan (gedeelten uit) deze website

Copyright

© Copyright NiMaFotografie 2015. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (NiMaFotografie.nl) en alle onder en 
bovenliggende pagina’s aantreft bij NiMaFotografie.nl zijn gelicenceerd aan NiMaFotografie.nl.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door NiMaFotografie.nl en aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is:
© Copyright NiMaFotografie, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

WebBeheer & meer! voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.